Osiguranje odgovornosti 2017.

Seminar Osiguranje odgovornosti iz upotrebe proizvoda i osiguranje odgovornosti menadžera, u organizaciji Instituta za osiguranje, održao se 23. veljače 2017. godine u Zagrebu, hotel Westin.

Glavne teme kojima se seminar bavio bile su sljedeće: osiguranje odgovornosti iz upotrebe proizvoda (product liability), osiguranje odgovornosti liječnika i osiguranje cyber rizika.

Seminar je namijenjen svima koji se bave osiguranjima odgovornosti u osiguravajućim društvima, brokerima i agencijama za zastupanje u osiguranju, ali i korisnicima polica profesionalne odgovornosti.  Sudeći prema visini udjela ovih vrsta osiguranja na tržištima razvijenih zapadnih zemljama, osiguranja odgovornosti skrivaju velik potencijal za rast, pa bi osiguravajuća društva u Hrvatskoj i regiji svoj potencijal zasigurno trebala usmjeriti u razvoj specifičnih vrsta osiguranja odgovornosti.

 

PROGRAM KONFERENCIJE

od 8:30 Registracija sudionika

9:00 Pozdravna riječ organizatora

MODUL 1: Osiguranje profesionalne odgovornosti u sektoru medicine

9:20 (Re)osiguranje odgovornosti liječnika i medicinskog osoblja. Iskustvo Swiss Rea
Nina JEDELHAUSER
, Swiss Re

10:00 Odgovornost liječnika za naknadu štete zbog liječničke pogreške – pravni i osigurateljni okvir
Josip MAĐARIĆ, Odvjetnički ured Mađarić & Lui

10:30 Pribor za pravnu prvu pomoć – najbolje prakse za smanjenje liječničkih pogrešaka
Leopold-Michael MARZI
, pravna služba Opće bolnice u Beču

11:00 Odštetna odgovornost bolnica i liječnika za pogreške u liječenju kroz sudsku praksu
Đuro SESSA, Vrhovni sud Republike Hrvatske

11:30 Pauza za kavu

12:00 PANEL RASPRAVA: Odnos zdravstvenog sustava prema liječničkim pogreškama – razlika između europske i domaće prakse
Sudjeluju: Nina JEDELHAUSER, Josip MAĐARIĆ, Leopold-Michael MARZI, Miran CVITKOVIĆ (Hrvatska liječnička komora), Ante KLARIĆ (Hrvatska liječnička komora), Ante PULJIZ (Wiener osiguranje), Andrija STOJANOVIĆ (Certitudo)

12:40 Osiguranje od odgovornosti poslodavaca za štetu koju radnik pretrpi na radu – presjek sudske i osigurateljne prakse
Tanja ĐENIĆ
, Hanfa

13:10 Ručak

MODUL 2: Osiguranje odgovornosti iz upotrebe proizvoda (Product Liability)

14:15 Osiguranje odgovornosti iz upotrebe proizvoda u Europi: Reosigurateljna perspektiva
Andrew ALDWINCKLE, XL Catlin

15:15 Odgovornost za štete izazvane neispravnim proizvodom – po pravilima odštetnog prava
Berislav MATIJEVIĆ, Hrvatska udruga za pravo osiguranja (HUPO)

MODUL 3: Osiguranje cyber rizika

15:45 Osiguranje cyber rizika
Tin LESIĆ i Katarina SUNARA, Aon

oko 16:15 Završetak radnog dijela