O konferenciji

                

 5. međunarodna konferencija "Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje
u Jugoistočnoj Europi"
 

The Westin Zagreb Hotel, Zagreb, 17. 4. 2018.Institut za osiguranje iz Zagreba organizira 17. 4. 2018. u hotelu Westin u Zagrebu petu konferenciju o nadzoru osiguranja "Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Europi".

 

Na konferenciji će se obrađivati sljedeće teme:
• Direktiva o distribuciji osiguranja (IDD)
• Solventnost II
• Nadgledanje proizvoda i upravljanje njima (POG)
• PRIIPs
• trendovi u osigurateljnoj superviziji SEE regije
• izazovi izvještavanja u 2018.


KONFERENCIJA JE NAMIJENJENA:
upravama, menadžerima i djelatnicima zaduženim za upravljanje rizikom, usklađivanje s regulacijom, organizaciju, kontroling, IT, upravljanje ulaganjima, internim revizorima, aktuarima i svima koji su odgovorni za rad svojih poslovnih jedinica u društvima za osiguranje, djelatnicima nadzornog tijela i nadležnog ministarstva, konzultantima i ostalim zainteresiranim stranama.


CILJ KONFERENCIJE JE:
potaknuti i ukazati na promjene u sustavu nadzora društava za osiguranje i izmjene u nadzornoj praksi i institucijama nadzora. Usklađivanje s regulacijom i prilagodba regulaciji te suradnja s nadzornim tijelom strateška su pitanja poslovanja društava za osiguranje. Ispunjenje nadzornih zahtjeva, a posebno usklađivanje s regulacijom, iznimno je dinamično i podložno stalnim promjenama, što od osiguratelja zahtijeva stalnu i skupu prilagodbu. Konferencija bi trebala približiti neke od ovih tema, uz poseban osvrt na suradnju i praksu nadzora u zemljama regije.

 
JEZICI KONFERENCIJE:
Konferencija se održava na hrvatskom i engleskom jeziku, uz simultani prijevod.
 
 
Pročitajte izvješće s 4. konferencije "Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje jugoistočne Europe"
 
Pročitajte izvješće s 3. konferencije "Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje jugoistočne Europe"
 
Pročitajte izvješće s 2. konferencije "Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje jugoistočne Europe"
 
 
Saznajte više o:
 
3. konferenciji "Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje"
2. konferenciji "Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje"
1. konferenciji "Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje"
 
 

 

AKTUALNI PROJEKTI

 

 

 

Pregled časopisa Svijet Osiguranja

Izdanje za Hrvatsku i Sloveniju

godina XIX
broj 12/2017

Izdanje za Bosnu i Hercegovinu

godina XIX
broj 12/2017

Izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

godina VIII
broj 12/2017