Seminar 2017.: Osiguranja odgovornosti

održat će se, u organizaciji Instituta za osiguranje,
23. 2. 2017. u hotelu Westin u Zagrebu.

 

U sklopu serije seminara o jednoj od najperspektivnijih vrsta osiguranja na tržištu regije - osiguranja odgovornosti, u 2017. godini Institut za osiguranje i časopis Svijet osiguranja okupit će europske i domaće stručnjake koji se bave osiguranjem od odgovornosti.

Glavne teme kojima će se seminar baviti su sljedeće: osiguranje odgovornosti iz upotrebe proizvoda (product liability), osiguranje odgovornosti liječnika i osiguranje cyber rizika.

Seminar je namijenjen svima koji se bave osiguranjima odgovornosti u osiguravajućim društvima, brokerima i agencijama za zastupanje u osiguranju, ali i korisnicima polica profesionalne odgovornosti. Sudeći prema visini udjela ovih vrsta osiguranja na tržištima razvijenih zapadnih zemljama, osiguranja odgovornosti skrivaju velik potencijal za rast, pa bi osiguravajuća društva u Hrvatskoj i regiji svoj potencijal zasigurno trebala usmjeriti u razvoj specifičnih vrsta osiguranja odgovornosti. Jedna od njih je profesionalna odgovornost - osiguranje koje ima za cilj zaštititi profesionalce od šteta koje mogu nastati iz njihovih profesionalnih aktivnosti.

Jezici seminara:
Hrvatski i engleski, sa simultanim prijevodom.

 

Važno je biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Mi vam u tome pomažemo, odgovorno i s oduševljenjem.

 

AKTUALNI PROJEKTI

 

 

 

Pregled časopisa Svijet Osiguranja

Izdanje za Hrvatsku i Sloveniju

godina XIX
broj 11/2017

Izdanje za Bosnu i Hercegovinu

godina XIX
broj 11/2017

Izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

godina VIII
broj 11/2017