O seminaru

 

SEMINAR ZA AKTUARE:
"FROM COUNTING RISK TO MAKING RISK COUNT"

 

U organizaciji Instituta za osiguranje i uz medijsko pokroviteljstvo časopisa Svijet osiguranja tvrtke Tectus d.o.o. i  potporu Hrvatskog aktuarskog društva (HAD) 30. lipnja 2015. u hotelu Sheraton Zagreb održao se seminar za aktuare "From Counting Risk to Making Risk Count".

Glavne teme seminara bile su:

  • uloga aktuara
  • aktuarska funkcija prema direktivi Solventnost II
  • upravljanje posebnim rizicima
  • vlastita procjena rizika i solventnosti (ORSA)
  • priprema izvještaja
  • ostale teme od značaja za aktuare u Hrvatskoj i regiji


Zašto sudjelovati na seminaru?
S obzirom na to da su aktuari stručnjaci koji se bave problemima financijske neizvjesnosti i rizika koristeći se matematičkim metodama teorije vjerojatnosti, statistikom i financijskom matematikom, te da njihov posao uključuje analizu podataka iz prošlosti, procjenu postojećih rizika i razvoj modela za projekciju budućih događaja, pozivamo sve aktuare da u ozračju intenzivnih priprema za Solventnost II dođu na seminar i poslušaju iz prve  ruke što o tome imaju za reći vodeći stručnjaci u tom području.

Prema izvorima HAD-a, najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja i mirovinskog osiguranja i rade na razvoju osigurateljnih proizvoda, kalkulaciji premije osiguranja, određivanju osigurateljnih pričuva, upravljanju imovinom i obvezama i drugim poslovima bitnim za poslovanje društava za osiguranje, no aktuari sve više rade u području bankarstva i tržišta kapitala, na investicijskim projektima i drugdje gdje je potrebno primijeniti složene matematičke proračune na probleme s financijskim implikacijama.

Osim matematičkog znanja, aktuaru je potrebno dobro razumijevanje ekonomije, prakse i zakona države u kojoj radi, demografskih i financijskih kretanja uopće, te vještina komunikacije kako bi svoje rezultate mogao prenijeti osobama koje nemaju aktuarska znanja. A da bi u tome bili još uspješniji, Institut za osiguranje iz Zagreba poziva ih na seminar koji predstavlja vrijedan doprinos nadogradnji vještina i znanja aktuara.

Predavači

Jezik seminara je engleski.
 

AKTUALNI PROJEKTI

 

 

 

Pregled časopisa Svijet Osiguranja

Izdanje za Hrvatsku i Sloveniju

godina XIX
broj 11/2017

Izdanje za Bosnu i Hercegovinu

godina XIX
broj 11/2017

Izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

godina VIII
broj 11/2017