O seminaru

                              

 

Seminar i radionica

Životni proizvodi: prošlost, sadašnjost, budućnost

6. 4. 2017. Hotel Westin Zagreb

 

Institut za osiguranje organizira seminar i radionicu Životni proizvodi: prošlost, sadašnjost, budućnost, koji će se održati 6. 4. 2017. u hotelu Westin u Zagrebu. Partner seminara je Hrvatsko aktuarsko društvo, koje će ga vrednovati za kontinuirano profesionalno usavršavanje.
 

Uvod

Proizvodi i sve povezano s njihovim kreiranjem i distribucijom temeljna su usluga životnog osiguranja. U posljednje vrijeme tom su branšom prevladavale defanzivne teme poput risk menadžmenta i novih režima solventnosti, što je potaknulo razvoj novih proizvoda. No daljnji razvoj životnih proizvoda ima i neke druge motive, a budući da je njihova svrha da generiraju novo poslovanje i dobit, ključno je poznavati i proizvode i njihov inovacijski potencijal.

U trenutnim okolnostima niskih kamatnih stopa tradicionalno poslovanje nije toliko profitabilno kao u prošlosti, pa tako ni čisti investicijski proizvodi, zbog nedostatka garancija i usporedivosti s proizvodima asset menadžera, nisu toliko privlačni.

Tvrtke se moraju pripremiti za nove proizvode, ali i anticipirati potrebe novog, digitalnog korisnika.
 

Sadržaj seminara

Ovaj jednodnevni seminar bavit će se životnim proizvodima i njihovim razvojem, s fokusom na štedne i rentne proizvode. U uvodu će se obraditi trenutačni status i dosadašnji razvoj životnih proizvoda, nakon čega će predavači prenijeti iskustva o životnim proizvodima i osnovnim investicijskim konceptima, koji pokreću štedne proizvode. Usto, raspravljat će se o unaprjeđenju osnovnih proizvoda te će se iznijeti case study o inovativnim tipovima proizvoda. U nastavku seminara razmatrat će se perspektive za daljnja poboljšanja i inovacije u području životnih proizvoda za štednju i mirovinu.

Teme koje će se obrađivati:

 • Uvodna tema: trenutačni status životnog osiguranja  
 • Osnovni proizvodi životnog osiguranja (faza štednje)
 • Što je pokrenulo promjene proizvoda životnog osiguranja: ulaganja
 • Unaprjeđenje osnovnih proizvoda životnog osiguranja
 • Tradicionalna rentna osiguranja
 • Moderni proizvodi rentnih osiguranja
 • Istraživanja inovativnih tipova proizvoda
 • Budućnost proizvoda životnog osiguranja – inovacije i poboljšanja
   

Kome je namijenjen?
Seminar je namijenjen aktuarima i aktuarskim vježbenicima, kao i svima uključenima u produkt menadžment životnih proizvoda, korporativni ili poslovni razvoj proizvoda, investicijski menadžment, te drugim zainteresiranima za proizvode životnog osiguranja.

 

Seminar će se održati na engleskom jeziku, bez simultanog prijevoda.
 

Predavači:

 • Frank Genheimer, direktor New Insurance Businessa
 • Dr. Axel Wachsmann, direktor Sektora prodaje investicijskih i osigurateljnih rješenja u Societe Generaleu
   

Dodatne informacije

Tel. 00385 1 6062 888

Sandra Zanki: sandra@svijetosiguranja.eu

Yuliana Barić: yuliana@svijetosiguranja.eu

 

 

AKTUALNI PROJEKTI

 

 

 

Pregled časopisa Svijet Osiguranja

Izdanje za Hrvatsku i Sloveniju

godina XIX
broj 11/2017

Izdanje za Bosnu i Hercegovinu

godina XIX
broj 11/2017

Izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

godina VIII
broj 11/2017