O seminaru


 

                                                  

SOLVENCY II AKADEMIJA

Seminar broj 1: Zahtjevi regulative

Organizatori: Časopis Svet osiguranja - Tectus d.o.o. Beograd, Institut za osiguranje, Zagreb  i Ostendo Consulting Group, London

Mjesto održavanja:  Beograd, Best Western Hotel M

Vrijeme održavanja: 30. 5. 2012. od 9,00 do 16,00 sati

 
Ciljana skupina
Seminar je namijenjen upravama i menadžmentu osiguravajućih i reosiguravajućih društava, menadžerima i djelatnicima zaduženim za upravljanje rizicima, ulaganjima, informacijskim sustavom i poslovnim procesima, kontroling, internim revizorima, djelatnicima nadzornog tijela i nadležnog ministarstva, konzultantima i ostalim zainteresiranim stranama.

Cilj seminara
•    Upoznati polaznike s ukupnim zahtjevima Solvency II regulative: direktivom o Solvency II, Omnibus II direktivom, provedbenim mjerama i smjernicama nadzora
•    Prikazati proces i iskustva u usvajanju i prilagodbi na odredbe Solvency II
•    Ukazati na strateške i operativne prilagodbe poslovanja društava na Solvency II

Predavači
•    Sandra Vrabec, Uniqa osiguranje, Zagreb
•    Stanko Cerin, Ostendo Consulting Group, London
•    Ivana Petrović, Srđan Milovanović, Narodna banka Srbije
•    Dejan Drljača, Dunav osiguranje

Program seminara
•    Trenutna zakonska regulativa Solvency I i prilagodba novom zakonskom okviru Solvency II
•    Kako i zašto je nastao Solvency II?
•    Pregled ukupnih  zahtjeva  Solvency II
-    I. Stup (vrednovanje imovine, tehničkih pričuva i ostalih obveza;  kapitalni zahtjevi SCR i MCR; vlastita sredstva)
-    II. Stup (sustav upravljanja rizikom, ORSA, proces nadzora)
-    III. Stup (RSFC izvještaj, transparentnost poslovanja)
•    Koja je svrha i koji su očekivani učinci Solvency II na poslovanje ?
•    Kakva su iskustva u implementaciji Solvency II?
•    Kako procijeniti resurse potrebne za implementaciju?
 

-  Sljedeći seminari Solvency II akademije  -

Seminar broj 2:  Tržišni rizici – zahtjevi SCR  (jedan dan)
Seminar broj 3:  Underwriting risk (rizik preuzetog rizika) – interaktivna radionica  (dva dana)
Seminar broj 4:  Operativni rizik – interaktivna radionica  (dva dana)
Seminar broj 5:  ERM, ORSA i Audit  (jedan dan)
 
AKTUALNI PROJEKTI

 

 

 

Pregled časopisa Svijet Osiguranja

Izdanje za Hrvatsku i Sloveniju

godina XIX
broj 11/2017

Izdanje za Bosnu i Hercegovinu

godina XIX
broj 11/2017

Izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

godina VIII
broj 11/2017