Boris Agatić

suosnivač tvrtke Blocksize i viši savjetnik za Blockchain tehnologiju, AlgebraLAB

RADIONICA: Digitalizacija osigurateljne industrije pomoću Blockchain tehnologije i pametnih ugovora

Trenutni val digitalizacije mijenja područje osiguranja. Svugdje čitate i čujete o novim projektima, konceptima i startupovima u području “InsurTecha” koji imaju disruptivni utjecaj na svijet osiguranja. Iako već godinama postoji trend digitalizacije u industriji, sada su vidljive i inicijative za potpuno digitalno osiguranje. Proći ćemo primjere i trendove koji su se pojavili. Vizualizirati ćemo i zajedno demistificirati što su to pametni ugovori i na koji način mogu doprinijeti poboljšanju industrije.


ŽIVOTOPIS: Boris Agatić je suosnivač tvrtke Blocksize i viši savjetnik za Blockchain tehnologiju u inovacijsko-istraživačkom centru AlgebraLAB. Deset godina se bavio programiranjem web aplikacija i web stranica. Od 2015. godine posvetio je vrijeme kriptovalutama, blockchain tehnologiji i konsenzus protokolima. Osim programiranja i konzultacija pokrenuo je Bitcoin radionicu 2017. godine. Odradio je preko 100 grupnih i individualnih radionica na temu kriptovalute, blockchain, sigurnost kriptonovčanika i trgovanja kriptovalutama. Kao edukator priprema nove radionice: uvod u Blockchain (za poslovne menadžere), Pametni ugovori 1 & 2 (za programere) i Kriptorudarenje (za sve zainteresirane).