Branko Pavlović

član Izvršnog odbora Generalija Srbija, predsjednik Udruženja aktuara Srbije

TEMA: Nove tendencije Blockchain tehnologije u osiguranju, s potencijalom većim od rudarenja Bitcoina

Glavni razlog popularnosti Blockchaina su kriptovalute koje se zasnivaju na toj tehnologiji. Koncept Blockchain tehnologije je razvijen 2008. godine u originalnom dokumentu nepoznatog autora koji se potpisao kao Satoši Nakamoto, što svemu daje izvjesnu dozu misterioznosti. Autor je dokazao da se tzv. problem „duple potrošnje“ digitalnih dobara može riješiti bez posrednika u koga obje strane imaju povjerenja. Najjednostavnije rečeno, za prebacivanje digitalnog novca s računa jednog korisnika na račun drugog korisnika nije neophodno posredovanje banke. Blockchain je javna decentralizirana baza podataka u kojoj se transakcije izvršavaju i potvrđuju anonimno. Pored funkcija baze podataka Blockchain ima i mogućnost izvršavanja programa, što predstavlja veliki potencijal za biznis. Najveće svjetske reosiguravajuće kuće Munich Re, Swiss Re i nekoliko velikih osiguravajućih kompanija, uključujući Generali, angažirale su se s ciljem da uvedu Blockchain tehnologiju u djelatnost osiguranja i reosiguranja. Reosiguranje je po svojoj prirodi mnogo bliže filozofiji Blockchaina, jer puno reosiguratelja i retrocesionara dijeli jedan rizik. Poslije reosiguranja, Blockchain će u budućnosti biti primijenjen i u osiguranju. Postoji veliki potencijal u raznim oblastima osiguranja, što će se detaljnije prokomentirati prilikom prezentacije.


ŽIVOTOPIS: Rođen 1972. godine. Diplomirao na Elektrotehničkom, a aktuarstvo specijalizirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prestižnu licencu Narodne banke Srbije za ovlašćenog aktuara stekao je 2008. godine. Karijeru u Generali osiguranju Srbija započeo je 2000. godine. Pridruženi član Izvršnog odbora je od 2007., a trenutno je član Izvršnog odbora odgovoran za informacione tehnologije, aktuarstvo i logistiku. U međuvremenu je bio i predsednik Upravnog odbora Doma zdravlja ,,Jedro” u Beogradu, i izvršni direktor Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali. Uz redovne poslovne aktivnosti, predsednik je Udruženja aktuara Srbije, predsednik Komisije za aktuarstvo Udruženja osiguravača Srbije, predsednik Odbora za elektronsko poslovanje Saveta stranih investitora, član Saveta Međunarodnog udruženja aktuara i sudski veštak za aktuarstvo.