Daniel Bara

voditelj ključnih kupaca, BCC Services

TEMA: Usklađenost hrvatskih osiguravajućih društava s GDPR-om

GDPR je stupio na snagu 25.05.2018. godine. Kakve su sve prilagodbe osiguravajuća društva u RH morala proći kako bi zadovoljila regulativu? Jesu li IT odjeli osiguravajućih društava na odgovarajući način pristupili rješavanju izazova koju je nametnula regulativa? Jesu li IT odjeli iskoristili nužnost usklađenja kako bi implementirali projekte koji imaju dugoročne koristi za poslovanje osiguravajućih društava? U ovoj prezentaciji pokušat će se sagledati objektivno stanje usklađenosti s GDPR-om kod osiguravajućih društava u RH, kao i odgovori na gore postavljena pitanja.


ŽIVOTOPIS: Dr. sc. Daniel Bara doktorirao je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na području BI-a. Od 2003. godine zaposlen je u Jadranskom osiguranju d.d. u Sektoru informatike, gdje s godinama obnaša razne dužnosti, od programera do člana Uprave za informatiku. Od siječnja 2016. godine do kraja 2017. zaposlen je na mjestu direktora službe informatike u Štedbanci, a od kolovoza 2015. godine je u informatičkoj tvrtki BCC Services na poslovima razvoja big date i analize podataka. Autor je brojnih članaka objavljenih u stručnoj i znanstvenoj periodici, te je izlagao radove na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima.