Hrvoje Filipović

menadžer Odjela poslovnog i financijskog savjetovanja za osiguranje i rizike, EY Hrvatska

ŽIVOTOPIS: Hrvoje Filipović je menadžer Odjela poslovnog i financijskog savjetovanja za osiguranje i rizike u EY Hrvatska. Specijalizirao je osigurateljnu problematiku na brojnim projektima diljem Europe, Kine i Afrike. Hrvoje poseban fokus pridaje područjima kao što su optimizacija kapitala i poslovanja, reosiguranje, restrukturiranje procesa, procjene vrijednosti te regulatorni zahtjevi. Hrvoje također posjeduje iskustvo u osigurateljnim inovacijama kao što su robotika, telematika, big data, P2P i dr. Diplomirao je ekonomiju u Hrvatskoj te osiguranje i risk menadžment u Italiji, a trenutno završava postdiplomski studij aktuarske matematike. Redovni je gost predavač međunarodnih i domaćih poslovnih škola, stalni suradnik časopisa Svijet osiguranja te autor nekoliko znanstvenih radova.