Ivana Dobrić

konzultantica za poslovnu inteligenciju, Koios

TEMA: Kako strukturirati uspješan data science tim

Kada organizacija krene u smjeru boljeg korištenja i organizacije podataka, jedan od prvih koraka koji treba napraviti je sastavljanje jakog i učinkovitog data science tima. Postoji više načina na koji se mogu strukturirati takvi timovi i uklopiti u organizaciju. Koji će se model upotrijebiti ovisi o veličini, kontekstu, budžetu i cilju koji se želi postići. Unatoč razlikama, postoje ključne uloge i vještine koje u timu moraju postojati te uobičajene najbolje prakse koje mogu pomoći bilo kojoj organizaciji da najbolje iskoristi potencijal svojih podataka.


ŽIVOTOPIS: Konzultantica za poslovnu inteligenciju orijentirana na financijsku industriju. Posjeduje bogato iskustvo u implementaciji credit scoring modela, analizi poslovnih procesa, kontroli kvalitete podataka, modeliranju i izgradnji skladišta podataka te dizajnu i optimizaciji ETL procesa.