Zvjezdan Karlić

pomoćnik direktora hrvatske Podružnice društva Adriatic Slovenica

ŽIVOTOPIS: Zvjezdan Karlić je osigurateljni stručnjak s bogatim iskustvom koje je stjecao u mnogim područjima osigurateljnog poslovanja. Tokom svoje dugogodišnje karijere stjecao je iskustvo na operativnim i menadžerskim pozicijama u osiguranju i prošao put od aktuara, preko upravljanja poslovnim procesima, kontrolinga, reosiguranja i upravljanja portfeljom osiguranja motornih vozila pa sve do pozicije člana Uprave društva za osiguranje. Uz osigurateljno, iskustvo je stjecao i u bankarskom sektoru, radeći u Hrvatskoj narodnoj banci u razdoblju od 2004. do 2007. godine. Diplomirao je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, smjer Matematička statistika i računarstvo. Također, ima licencu ovlaštenog aktuara i redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva. Trenutno obnaša dužnost pomoćnika direktora hrvatske Podružnice društva Adriatic Slovenica, s nadležnostima u području računovodstva i financija, administracije, upravljanja rizicima i razvoja proizvoda.