Predavači

Justin Wray, zamjenik voditelja Odjela za police, EIOPA

TEMA: Solventnost II


ŽIVOTOPIS: Justin Wray zamjenik je voditelja Odjela za police i voditelj Jedinice za police osiguranja u EIOPA-i. Zadužen je za savjetovanje oko IORP II direktive te EIOPA-ine tehničke standarde i smjernice potrebne za Solventnost II. Prije EIOPA-e Wray je radio u nadzornom tijelu za mirovinska osiguranja Ujedinjenog Kraljevstva, gdje je obnašao dužnost voditelja odjela za upravljanje mirovinama. Prije toga, Wray je radio u Ministarstvu financija Ujedinjenog Kraljevstva na regulaciji financijskih usluga i problemima međunarodnih dugova te na Odjelu za međunarodni razvoj.

 

Frank Grund, izvršni direktor za nadzor osiguranja i mirovinskih fondova, Savezno financijsko nadzorno tijelo, Njemačka

TEMA: Solventnost II: Što smo naučili i kako naprijed

Sa Solventnošću II je u 2016. u Europi uveden novi režim za nadzor odgovornosti. Taj novi režim temelji se na načelima, a ne na propisima. Regulatorni kapitalni zahtjev izračunava se pomoću tržišnih vrijednosti pristupom ukupne bilance. Zbog toga je provedba Solventnosti II bila izazov za sve zainteresirane strane, ne samo tehničkom dijelu, nego i u pogledu kulturnih promjena koje dolaze s novim režimom. Prezentacija pruža njemačku perspektivu proizašlu iz dvije godine iskustva u Solventnosti II, kao i prioritetima daljnjeg razvoja sustava i njegove primjene.


ŽIVOTOPIS: Dr. sc. Frank Grund završio je pravo na Sveučilištu u Bonnu, gdje je i doktorirao 1988. godine. Godine 1986. zaposlio se u Gerling-Konzernu, gdje je 2000. godine postao član Uprave zadužen za prijevoz, zrakoplovstvo i industrijsko osiguranje motornih vozila. Nakon toga, 2003. godine dolazi u njemačko Basler osiguranje kao direktor, te ostaje tamo do 2012. U sljedeće tri godine bio je član savjetodavnog odbora SCOR-a, član povjerenstva za ocjenjivanje u Assekurati te član Nadzornog odbora u IDEAL Versicherungsgruppeu. U listopadu 2015. postao je glavni izvršni direktor za nadzor osiguranja i mirovinskih fondova pri Saveznom financijskom nadzornom tijelu.

 

Stefano De Polis, generalni tajnik, talijanska agencija za nadzor osiguranja (IVASS)

TEMA: Zaštita potrošača u sklopu Direktive o distribuciji osiguranja


ŽIVOTOPIS: Stefano De Polis diplomirao je na Sveučilištu u Rimu, a 1983. počeo raditi u tridentskoj podružnici Središnje banke Italije u Odjelu za bankarski nadzor, s naglaskom na on-site nadzor. Godine 1987. počeo je raditi u Odjelu za bankarski i financijski nadzor u središnjoj administraciji banke, a početkom 90-ih sudjelovao je u nacrtu Zakona o konsolidaciji u bankarstvu, kao i u restrukturiranju talijanskog bankarskog sustava nakon usvajanja tog zakona. U 2006. postao je član starijeg menadžmenta za bankarski nadzor, a 2012. voditelj Sektora za nadzor bankarskih grupacija. Pisao je razne članke i studije o korporativnom upravljanju, mjerenju rizika i bankarskom nadzoru. Od 1. veljače 2017. obnaša dužnost generalnog tajnika talijanske agencije za nadzor osiguranja (IVASS).

 

Michael Theilmeier, viši potpredsjednik Gen Rea, Njemačka

TEMA: Korporativno upravljanje izvan posebnih pravila osiguranja … od zaštite podataka do pranja novca


ŽIVOTOPIS: Michael Theilmeier je viši potpredsjednik Gen Rea gdje radi od 2001. Član je Nadzornog odbora kompanije Atena IT & Financial Services iz Sopota u Poljskoj od 2010. godine. Od 1987. do 1996. radio je u Gerling grupi u Kölnu gdje je na kraju završio kao voditelj marketinga na međunarodnoj razini. U lipnju 1996. pridružio se osiguravajućoj kući Alte Leipziger Versicherung AG, gdje je proveo više od tri godine kao voditelj Odjela za preuzimanje rizika za odgovornost u industrijskom sektoru. Od 1998. do 2000. bio je član Uprave u tvrtki Hestia Insurance S. A. u Sopotu u Poljskoj. Od 1996. do 2001. bio je član Uprave Alte Leipziger Europa Beteiligungsgesellschaft AG. Od 2015. do 2017. bio je predsjednik Odjela njemačkog Udruženja osiguratelja (GDV) za Srednju i Istočnu Europu. Diplomirao je pravo i poslovni menadžment.

 

Alexandru D. Ciuncan, član IRSG-a i OPSG-a, EIOPA

TEMA: IDD iz perspektive potrošača


ŽIVOTOPIS: Alexandru Ciuncan već je 15 godina aktivan u industriji osiguranja i privatnih mirovinskih fondova srednje i istočne Europe. Specijalizirao se za ponašanje na tržištu, financijsko novinarstvo, komunikaciju, odnose s javnošću, marketing i razvoj poslovanja. Kao član EIOPA-inih grupa za (re)osigurateljne i mirovinske stakeholdere, IRSG-a i OPSG-a, imao je priliku blisko surađivati sa svjetskim donositeljima odluka na nekim od najvažnijih legislativa koje upravljaju tržištima osiguranja i privatnih mirovina. Neke od glavnih tema kojima se Ciuncan bavio bile su nadzor ponašanja na europskom tržištu, praksa zaštite potrošača, IDD, IPID, Solventnost II, insurtech i druge.

 

Michael Brandstetter, voditelj europskih i međunarodnih poslova, Austrijsko udruženje osiguratelja (VVO)

TEMA: Stajalište VVO-a o aktualnim zakonodavnim projektima EU-a


ŽIVOTOPIS: Michael Brandstetter je voditelj europskih i međunarodnih poslova u Austrijskom udruženju osiguratelja (VVO) u Beču. Odgovoran je za odnose VVO-a s osigurateljnim tržištima u Srednjoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Europi (CESEE). Pridružio se VVO-u 2014. godine. Prije pridruženja VVO-u Brandstetter je bio savjetnik ureda Savezne gospodarske komore Austrije (WKO) u Stalnom predstavništvu Austrije pri Europskoj uniji u Briselu od 2008. do 2014. Bio je odgovoran za financijske usluge, trgovinsku i poreznu politiku te promociju međunarodne trgovine. Prije toga bio je član osnivačkog tima start-up kompanije Lightglass i savjetnik austrijskog Ministarstva europskih i vanjskih poslova u kontekstu austrijskog predsjedanja EU-om. Rođen je 1978. i ima austrijsko državljavnstvo. Završio je magisterij međunarodne ekonomije i poslovnih studija te magistarski studij političkih znanosti na Sveučilištu u Innsbrucku. Tijekom studija proveo je godinu dana u Školi međunarodnog menadžmenta IECS u Strasbourgu u Francuskoj, a završio je i postdiplomski studij na Diplomatskoj akademiji u Beču.

 

Declan Collins, glavni savjetnik za obradu podataka i regulativu, Vizor Software

TEMA: Bolja kvaliteta podataka potiče bolje regulatorne ishode

Collins će govoriti o trenutnom stanju u lancu opskrbe regulatornim informacijama kao i o podacima niske kvalitete u suprotnosti s kvalitetnima koji vode do poboljšane učinkovitosti. Zatim će pokriti temu trenutne kvalitete podataka u Solventnosti II i objasniti što bi bili čvrsti temelji nadzora baziranog na riziku.


ŽIVOTOPIS: Declan Collins je glavni savjetnik za obradu podataka i regulativu u Vizoru gdje pruža idejno vodstvo u obradi podataka i provođenju regulative kako bi osigurao njihovu uključenost u najnovije promjene. Prije nego što se pridružio Vizoru, Declan je radio u Središnjoj banci Irske 30 godina i nadgledao te vodio razvoj sistema za prikupljanje i analizu regulatornih podataka banaka. Osim toga, bio je potpredsjednik Informatičkog i podatkovnog odbora (ITDC) u EIOPA-i. Collins je diplomirao kao magistar znanosti obrade podataka na Sveučilištu Cork i Irskom institutu za menadžment, prvom u svijetu koji je posvećen ulozi kolateriziranih dužničkih obveza (CDO). Njegov diplomski rad osvojio je nagradu američke tvrtke Gartner za inovativnost i komercijalnu primijenjivost. Declan Collins također ima prvostupničku diplomu iz informatičkih znanosti sa Sveučilišta Trinity u Dublinu.

 

Leonardo Badea, predsjednik Financijskog nadzornog tijela, Rumunjska


ŽIVOTOPIS: Leonardo Badea je bio rumunjski senator (2012.-2016.) i član Zastupničkog doma (2016.-2017.). Bio je predsjednik Odbora za proračun i financije u Zastupničkom domu (2016.-2017.) te predsjednik Zajedničkog kontrolnog odbora revizorskog suda rumunjskog parlamenta (2015.-2016.). Od 2012. do 2016. godine, Leonardo Badea bio je tajnik Odbora za proračun i financije, bankarstvo i tržište kapitala u Senatu Rumunjske. Badea je član raznih međunarodnih stručnih i znanstvenih udruženja kao što su Međunarodna poslovna akademija Europe (EIBA) i Centar za studije o međunarodnom razvoju i ekonomskim i socijalnim pokretima (CEDIMES). Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja kao što je AFER-ova Nagrada za specijalizirani rad objavljen u području financija 2008. i Diploma izvrsnosti za promicanje AGER-ovih ciljeva i za privlačenje ekonomista u javni život iz 2014. godine.

O konferenciji

Program