Predavači

Justin Wray

zamjenik voditelja Odjela za politike pri EIOPA-i

Frank Grund

izvršni direktor za nadzor osiguranja i mirovinskih fondova, Savezno financijsko nadzorno tijelo (BaFin), Njemačka

Stefano De Polis

glavni tajnik, Talijanska agencija za nadzor osiguranja (IVASS)

Michael Theilmeier

viši potpredsjednik Gen Rea, Njemačka

Alexandru D. Ciuncan

član radnih skupina IRSG & OPSG EIOPA-e te glavni tajnik rumunjskog Udruženja za promociju osiguranja (APPA)

Michael Brandstetter

voditelj europskih i međunarodnih poslova, Austrijsko udruženje osiguratelja (VVO)

Declan Collins

glavni savjetnik za obradu podataka i regulativu, Vizor Software

Călin Mihai Rangu

direktor nadzora poslovanja i posrednika, Financijsko nadzorno tijelo Rumunjske (FSA)

Maja Parnardžieva-Zmejkova

koordinatorica Direkcije za nadzor, Agencija za nadzor osiguranja Makedonije (ISA)

Emina Jahić

direktorica Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Gorazd Čibej

direktor, Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), Slovenija

Ilijana Jeleč

članica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Adnan Delić

pomoćnik direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Dora Rogošić

glavna savjetnica u Direkciji za posredni nadzor i analizu rizika Sektora za osiguranja, Hanfa

Biljana Pantović

direktorica Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore

Hrvoje Filipović

menadžer Odjela poslovnog i financijskog savjetovanja za osiguranje i rizike, EY Hrvatska