Predavači

Jure Kimovec

financijski analitičar za CEE regiju, S&P Global Ratings

TEMA: Pregled tržišta životnih osiguranja u Središnjoj i Jugoistočnoj Europi
Na predavanju će se dati pregled trenutnog stanja životnog osiguranja na SEE i CEE tržištu. Razmotrit ćemo kako se različita tržišta u regiji nose s niskim kamatnim stopama i kako bi to moglo utjecati na tržišne strukture te njihov daljnji razvoj i rast. Usto, regulatorni i legislativni zahtjevi sve su veći, a njihov će utjecaj biti jedan od najvećih izazova za rast životnog osiguranja i rezultate osiguravajućih društava.

ŽIVOTOPIS: Jure Kimovec financijski je analitičar zadužen za tržište osiguranja i reosiguranja u CEE regiji u S&P Global Ratingsu, kojem se pridružio 2014. godine. Također je zadužen za kreditni rejting PZU-a, Uniqe, Triglava, Save Re i Kommunal Landspensjonskassa. Prije S&P Global Ratingsa radio je u UniCredit SpA u Münchenu kao analitičar financijskih institucija te voditelj transakcija za tržište i investicijsko bankarstvo. Studirao je bankarstvo, financijski menadžment i korporativne financije u Ljubljani, Berlinu i Parizu, a posjeduje certifikate za financijskog risk menadžera, ovlaštenog analitičara alternativnih investicija i stručnjaka za energetski rizik.

 

Dario Bjelkanović

član uprave, InterCapital Asset Management

TEMA: Pregled kretanja globalnih i regionalnih kamatnih stopa
Osnovni cilj predavanja je opisati trenutna kretanja na globalnim i lokalnim obvezničkim tržištima. Jedan od naglasaka predavanja biti će trenutne monetarne politike FED-a i ECB-a i daljnjim očekivanjima vezana za iste. Osim toga u predavanju će biti prikazana očekivanja Intercapitala Asset Managementa vezana za kretanje prinosa na američke i njemačke državne obveznice. Na kraju ćemo se osvrnuti i na kretanja kamatnih stopa u regiji s posebnim naglaskom na Hrvatsku i istovremeno ćemo kratko opisati i neka naša razmišljanja o globalnim i regionalnim dioničkim tržištima.

ŽIVOTOPIS: Dario Bjelkanović, rođen 1978. godine u Zagrebu, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine, na kojem je 2012. godine završio i znanstveni magisterij. Već i prije završetka studija krajem 2001. zapošljava se u InterCapitalu vrijednosnim papirima d.o.o. na poslovima trgovca na novčanom i obvezničkom tržištu. U istoj kompaniji 2008. postaje rukovoditelj odjela trgovanja, a 2012. prelazi u društvo gdje radi na poslovima upravljanja imovinom. Tijekom rada aktivno je sudjelovao u kreiranju sekundarnog obvezničkog tržišta u RH, razvoju strategija trgovanja i investiranja na novčanom i obvezničkom tržištu i upravljanju financijskom imovinom kroz investiranje u instrumente s fiksnim prinosom. Profesionalna područja uključuju trgovanje i investiranje u instrumente novčanog tržišta, obveznice i valute, izdavanje vrijednosnih papira, analiza makroekonomskih kretanja i upravljanje rizicima.

 

Gregor Pilgram

glavni financijski direktor, Generali CEE Holding

TEMA: Kako će InsurTech i inovacije preoblikovati osigurateljno poslovanje?
Razvoj i ulaganje kapitala u start-upove koji se bave osigurateljnim tehnologijama, kao i tehnološke promjene u ostalim industrijama, uzimaju sve više maha, što će natjerati osigurateljnu industriju da se ubrzano prilagodi inovacijama. S druge strane, regulatorni razvoj također će imati velikog utjecaja na način na koji će se obavljati osigurateljno poslovanje. Kako će izgledati poslovni model u budućnosti?

ŽIVOTOPIS: Gregor Pilgram diplomirao je poslovnu administraciju na Sveučilištu u Beču. Od 2013. radi za Generali CEE Holding, sa sjedištem u Pragu, gdje je zadužen za razvoj deset zemalja iz CEE regije. Odgovoran je za konsolidaciju, kontroling, aktuarske usluge, bankoosiguranje i reosiguranje. Prije toga bio je CEO Generalija u Sloveniji te predsjednik Nadzornog odbora Generalija u Hrvatskoj. Za vrijeme svog rada u Sloveniji, 2010. godine dobio je nagradu za mladog menadžera godine za doprinos u razvoju slovenskog tržišta osiguranja i unaprjeđenju Generalija u jednog od tržišnih lidera.

 

Wolfgang Demmerich

voditelj poslovnog razvoja za EMEA regiju, Munich Re

TEMA: Digitalizacija novih poslovnih procesa – budućnost je stigla!
Na predavanju će se razmotriti trenutačni izazovi u prodaji proizvoda s biometrijskim rizikom i kako ih uspješno nadvladati. Na temelju osobnog iskustva na europskom tržištu osiguranja, Wolfgang Demmerich dat će presjek trenutačnog stanja novih, digitalnih poslovnih procesa u underwritingu i raspraviti buduće trendove u osigurateljnoj branši.

ŽIVOTOPIS: Wolfgang Demmerich pridružio se Munich Re Automation Solutionsu 2011. godine kao voditelj poslovnog razvoja za EMEA regiju. Nakon fakultetskog obrazovanja iz poslovnog upravljanja i računalne znanosti, 1998. godine pridružio se osigurateljnom odjelu SAP-a, gdje radi na digitalizacijskim projektima brojnih osiguravajućih društava. Najveće prednosti Munich Re Automation Solutionsa vidi u profesionalnom i predanom pristupu te jedinstvenom spoju vrhunskog softvera i sveobuhvatne poslovne ekspertize.

 

Beata Bronikowska

stručnjakinja za proizvode osiguranja za slučaj smrti, Gen Re

TEMA: Trendovi u proizvodima osiguranja za slučaj smrti
U prezentaciji ćemo razmotriti trendove u proizvodima osiguranja za slučaj smrti širom svijeta, kao i preferirane životne koncepte u životnom osiguranju, kriterije diferencijacije i kreiranje proizvoda. Sveprisutna tehnologija utjecala je i na ovaj osigurateljni segment, stoga ćemo dati pregled popularnih aplikacija koje utječu na proizvode osiguranja, poput zdravstvene nosive tehnologije, wellness programa i drugih zdravstvenih aplikacija („plati kako živiš“), te ćemo na kraju otkriti gdje leže prilike za CEE regiju.

ŽIVOTOPIS: Beata Bronikowska završila je studij matematike na Sveučilištu u Kölnu. Od listopada 2012. godine radi u kölnskoj podružnici Gen Rea, u Odjelu za istraživanje i razvoj životnih i zdravstvenih proizvoda. Kao specijalistica za proizvode osiguranja za slučaj smrti, pruža podršku Gen Reovim klijentima diljem svijeta u svim aspektima vezanim uz razvoj i određivanje cijene proizvoda osiguranja za slučaj smrti, ali provodi i godišnje istraživanje tvrtke o smrtnosti na njemačkom tržištu.

Patricia Rosanda

voditeljica u odjelu za životna i zdravstvena osiguranja, Hannover Re

TEMA: Generacija Z i razvoj tehnologije
Tko je ustvari generacija Z? Kako se njezini pripadnici ponašaju kao individualci, a kako kao potrošači, tj. kupci životnog osiguranja? Analizirat će se kako se s dolaskom novih generacija i nove tehnologije mijenja i način prodaje osiguranja, koja se sve više orijentira na potrebe potrošača.

ŽIVOTOPIS: Patricia Rosanda diplomirala je ekonomiju na Sveučilištu u Trstu, nakon čega se zaposlila u Banci Generali. Nakon kratkog poslovnog iskustva u bankarskom sektoru, pridružila se osigurateljnoj struci u Hannover Reu, gdje je već 14 godina zadužena za životna i zdravstvena reosiguranja za Jugoistočnu Europu. Osim za reosigurateljna rješenja, stručnjakinja je za razvoj životnih i zdravstvenih proizvoda, medicinski underwriting i sustav underwritinga općenito.

 

Giovanni Mangini

konzultant, Moody’s Analytics

TEMA: Upravljanje kapitalom u moderno doba
Predavanje će biti podijeljeno u dva dijela. U prvom će se analizirati utjecaj osigurateljnih tehnologija na industriju osiguranja i pokušati odgovoriti na pitanja poput toga može li InsurTech iz temelja promijeniti osigurateljno tržište te kako će utjecati na različite vrste osiguranja i lanac vrijednosti. U drugom dijelu predavanja raspravljat će se o kapitalnom okviru. Otkad je Solventnost II na snazi, osiguratelji primjenjuju novi kapitalni okvir za planiranje poslovnih procesa. U to su uključene brojne zainteresirane strane, a oslanjaju se na komplicirane modele i osjetljive izračune, što usporava proces, višem menadžmentu otežava da ga lako razumije. Postojeća tehnologija kojom se koriste osiguratelje postaje zastarjela, što znači da više vremena odlazi na prikupljanje usporedivih rezultata nego li na njihovu analizu.

ŽIVOTOPIS: Giovanni Mangini ovlašteni je aktuar za Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo, te predaje na nekoliko sveučilišta. Diplomirao je aktuarstvo na Sveučilištu La Sapienza u Rimu te je član Talijanskog aktuarskog instituta, kao i Međunarodnog aktuarskog udruženja. Za Moody’s Analytics počeo je raditi 2012. godine kao konzultant za rješenja upravljanja kapitalom u osigurateljnoj industriji. Prije nego što se pridružio Moody’s Analyticsu, radio je za KPMG kao revizor i aktuar, a prije toga i za Towers Watson na aktuarskim procjenama u skladu s IFRS-u i IAS GAAP-u.

 

Danijela Husinec

direktorica Sektora životnih osiguranja, Triglav osiguranje, Zagreb

PANEL RASPRAVA: Transformacija životnih osiguranja – je li vaše društvo spremno?

ŽIVOTOPIS: Danijela Husinec je direktorica Sektora životnih osiguranja u Triglav osiguranju u Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1999. Godine 2004. završava General Management Program u organizaciji The William Davidson Institutea i Zagreb School of Economics and Managementa. Iste godine završava i program The Case Methode for Management Education. Karijeru započinje 1997. godine u Samostalnom sindikatu zaposlenika Studentskih centara RH gdje radi kao tajnica sindikata. Godine 2000. prelazi u Hrvatsko-američku inicijativu – agenciju za zastupanje u osiguranju na mjesto direktorice društva, a 2003. u Addenda zdravstveno osiguranje na mjesto v. d. direktora sektora prodaje i marketinga. Nakon toga prelazi u Osiguranje Zagreb, a 2006. u Triglav osiguranje Zagreb, gdje je prvo bila voditeljica sektora razvoja prodaje osobnih osiguranja, a danas je direktorica Sektora životnih osiguranja. Održala je niz predavanja na temu menadžmenta, osiguranja i financija.

 

Tatjana Račić Žlibar

članica Uprave UNIQA osiguranja i predsjednica Nadzornog odbora Hrvatskog aktuarskog društva

PANEL RASPRAVA: Transformacija životnih osiguranja – je li vaše društvo spremno?

ŽIVOTOPIS: Tatjana Račić Žlibar završila je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu i magistrirala aktuarstvo na Sveučilištu u Budimpešti. Poslovnu karijeru započela je 1990. na aktuarskim poslovima, a radila je za nekoliko osiguratelja i reosiguratelja u zemlji i inozemstvu kao zaposlenica, odnosno vanjski suradnik – samostalni ovlašteni aktuar, te ujedno direktorica vlastite tvrtke. Od 2000. do 2002. bila je predsjednica Uprave Basler životnog osiguranja, a od 2006. članica je Uprave UNIQA osiguranja. Predavačica je na više poslijediplomskih studija i seminara u zemlji i inozemstvu, ima naslovno nastavno zvanje predavača, jedna je od pokretačica i organizatorica sustavne edukacije aktuara u Hrvatskoj. Autorica je i koautorica brojnih članaka, suradnica na nekoliko rječnika u područjima aktuarstva i osiguranja, te urednica Rječnika osiguranja. Jedna je od osnivačica Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), dugogodišnja dopredsjednica, a od 2011. predsjednica Nadzornog odbora HAD-a. Članica je nekoliko sekcija Međunarodnog udruženja aktuara (IAA), te dugogodišnja predstavnica HAD-a u IAA.

 

Božo Šaravanja

član Uprave, Wiener osiguranje

PANEL RASPRAVA: Transformacija životnih osiguranja – je li vaše društvo spremno?

ŽIVOTOPIS: Božo Šaravanja diplomirao je smjer Financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dodatno se usavršavao kroz razne seminare i edukacije te je sudjelovao na mnogim konferencijama. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u prodaji i marketingu osiguranja. Od kolovoza 2014. godine zaposlen je u Wiener osiguranju, a od studenog 2014. na mjestu člana Uprave. Prethodnih 12 godina radio je u Allianzu Zagreb d.d. gdje je počeo kao zastupnik, zatim 2006. postaje direktor prodajne mreže Zagreb i nastavlja napredovati, prvo kao regionalni direktor prodajne mreže 2007., pa kao direktor službe za podršku prodaji 2009. Godine 2011. postao je direktor market management sektora, te naposljetku 2013. i direktor sektora vlastitih kanala prodaje.

 

Neven Tišma

direktor AS osiguranja

PANEL RASPRAVA: Transformacija životnih osiguranja – je li vaše društvo spremno?

ŽIVOTOPIS: Neven Tišma, direktor AS Osiguranja, diplomirao je matematiku na PMF-u. Godine 2001. završava dodatnu aktuarsku edukaciju u organizaciji Faculty and Institute of Actuariesa u Londonu, Matematičkog odjela PMF-a i Hrvatskog aktuarskog društva. Poslovnu karijeru počeo je u Croatia osiguranju 1996. godine, a nakon toga prešao u Allianz Zagreb 1999. godine. Sredinom 2001. postao je član Uprave Allianza zadužen za životna i neživotna osiguranja, štete, razvoj proizvoda, reosiguranje, velike klijente itd. Godine 2008. pridružio se KD grupi te postao predsjednik uprave KD životnog osiguranja. Publicirao je mnoge članke te održao niz predavanja iz područja osiguranja, mirovina, uloge aktuara, predviđanja razvoja tržišta itd. Od 2002. do 2005. bio je predsjednik Hrvatskog aktuarskog društva. Provedbom postupka prekograničnog pripajanja društva KD životno osiguranje društvu Adriatic Slovenica u prosincu 2015. godine preuzeo je ulogu direktora AS Osiguranja, podružnica Zagreb.

 

Dalibor Đurkan

predsjednik Uprave, Merkur osiguranje

PANEL RASPRAVA: Transformacija životnih osiguranja – je li vaše društvo spremno?

ŽIVOTOPIS: Dalibor Đurkan diplomirao je na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, smjer Financije, nakon čega je pohađao poslijediplomski stručni studij aktuarske matematike na PMF-u u Zagrebu. Od 1999. do 2007. radio je u Osiguranju Zagreb, prvo kao aktuar, zatim kao voditelj edukacije i kontrole životnih osiguranja, te kao izvršni direktor neživotnih osiguranja. U Merkur osiguranju radi od 2011. godine, prvo kao član Uprave, a od 2016. kao njezin predsjednik zadužen za prodaju, marketing, tehniku osiguranja i upravljanje rizicima.

O konferenciji

Program