Program

Od 8:30 Registracija sudionika

9:00 Pozdravni govor

9:10 Pregled tržišta životnih osiguranja u Središnjoj i Jugoistočnoj Europi
Jure KIMOVEC, Standard and Poor’s

9:30 Pregled kretanja globalnih i regionalnih kamatnih stopa
Dario BJELKANOVIĆ, InterCapital Asset Management

9:50 PANEL RASPRAVA: Transformacija životnih osiguranja – je li vaše društvo spremno?
Sudjeluju: Neven TIŠMA (AS Osiguranje), Tatjana RAČIĆ ŽLIBAR (UNIQA osiguranje), Božo ŠARAVANJA (Wiener osiguranje VIG), Dalibor ĐURKAN (Merkur osiguranje)
Moderira: Danijela HUSINEC (Triglav osiguranje)

10:50 Pauza za kavu

11:30 Kako će InsurTech i inovacije preoblikovati osigurateljno poslovanje?
Gregor PILGRAM
, Generali CEE Holding

12:00 Digitalizacija novih poslovnih procesa – budućnost je stigla!
Wolfgang DEMMERICH
, Munich Re Automation Solutions

12:30 Trendovi u proizvodima osiguranja za slučaj smrti
Beata BRONIKOWSKA
, Gen Re

13:00 Ručak

14:15 Generacija Z i razvoj tehnologije
Patricia ROSANDA
, Hannover Re

14:45 Upravljanje kapitalom u moderno doba
Giovanni MANGINI
, Moody’s Analytics

15:15 PANEL RASPRAVA: Utjecaj inovacija i tehnologije na budućnost životnih osiguranja
Sudjeluju: Wolfgang DEMMERICH(Munich Re Automation Solutions), Beata BRONIKOWSKA(Gen Re), Patricia ROSANDA(Hannover Re), Giovanni MANGINI
Moderira: Gregor PILGRAM

oko 16:15 Kraj konferencije

O konferenciji

Predavači