Predavači

Saša Krbavac

predsjednica Uprave, UNIQA osiguranje

TEMA: Stanje i trendovi na tržištu

ŽIVOTOPIS: Saša Krbavac rođena je u Zagrebu, gdje je 1990. godine diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1990. godine u tadašnjoj Službi društvenog knjigovodstva, gdje je nakon pripravničkog staža i položenog državnog ispita, postala inspektorica. 1993. godine zaposlila se u Trgovačkoj banci, prvoj privatnoj banci u Hrvatskoj, gdje je unutar Direkcije za poslovanje s gospodarstvom, osnovala Odjel procjene boniteta poduzeća, razradila kriterije po kojima će se pratiti uspješnost poslovanja i kreditna sposobnost poduzeća i bila voditeljica navedenog odjela do 1996. godine. Radila je ocjene investicijskih elaborata, a bila je i član Kreditnog odbora. 1997. godine prelazi u Direkciju za poslovanje s građanstvom te je radila na raznim rukovodećim funkcijama, a 1999. je imenovana direktoricom te Direkcije. Nakon fuzije Trgovačke, Bjelovarske i Čakovečke u Erste & Steiermärkische banku 2000. godine, postaje direktorica Sektora građanstva, na kojoj funkciji ostaje i nakon fuzije s Riječkom bankom, pa sve do 2004. godine. Od 2002. bila je i prokuristica te banke. Od 2004. godine radi u UNIQA osiguranju na mjestu predsjednice Uprave, zadužena za prodaju, podršku prodaje, marketing i ljudske potencijale. Treću fuziju u karijeri, ovoga puta između UNIQA osiguranja i Basler osiguranja Zagreb, uspješno završava u 2014. godini. Predsjednica Uprave UNIQA osiguranja je treći mandat za redom.

 

Zdravka Miletić

direktorica Sektora strateške podrške prodaji, UNIQA osiguranje

PANEL RASPRAVA: Strategija i organizacija prodaje i prodajnog kadra

ŽIVOTOPIS: Zdravka Miletić višegodišnje iskustvo u osiguranju stekla je radom u UNIQA osiguranju gdje od 2015. godine radi na mjestu direktorice Sektora strateške podrške prodaji. Područja rada su razvoj proizvoda životnih i neživotnih osiguranja, upravljanje portfeljom proizvoda, prodajni kontroling, organizacije prodajnih kampanja, istraživanje i praćenje tržišta te niz aktivnosti koje pridonose unaprjeđenju prodaje. Od 2012. godine radila je kao voditeljica Odjela razvoja proizvoda, a prethodnih nekoliko godina u prodaji, na mjestu voditeljice Bankoosiguranja. S radom u UNIQI započela je 1999. godine na mjestu voditeljice Servisnog centra.

 

Krešimir Bihar

direktor Sektora prodaje, Wiener osiguranje VIG

PANEL RASPRAVA: Strategija i organizacija prodaje i prodajnog kadra

ŽIVOTOPIS: Krešimir Bihar diplomirao je na Veleučilištu Baltazar Zaprešić, smjer komunikacijski menadžment. Ima dugogodišnje iskustvo u prodaji, upravljanju prodajnim mrežama te organizaciji prodaje. Od travnja 1997. do rujna 2015. godine proveo je u Allianzu Zagreb d.d. obavljajući različite poslove od voditelja vanjske i interne prodaje, direktora mreže, direktora podružnice i direktora sektora. Od listopada 2015. zaposlen je u Wiener osiguranju d.d. VIG kao direktor Sektora prodaje.

 

Igor Pureta

predsjednik Uprave, GRAWE osiguranje

PANEL RASPRAVA: Strategija i organizacija prodaje i prodajnog kadra

ŽIVOTOPIS: Igor Pureta diplomirao je agronomiju na Sveučilištu u Zagrebu, a titulu MBA stekao je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Durham University. Od 1999. godine je na vodećim pozicijama u osiguravajućem društvu GRAWE Hrvatska d.d., najprije kao član Uprave, a od 2004. godine kao predsjednik Uprave. Kao predsjednik Uprave je, zajedno s ostalim članovima Uprave, odgovoran za stratešku koordinaciju svih aktivnosti društva. Prethodna profesionalna iskustva stjecao je u Tenneco Automotive Inc., Henkel KgaA, Loctite Corporation Inc. i Coca-Cola Bottlers Zagreb d.o.o. Sudjelovao je kao gost predavač na brojnim predavanjima iz područja menadžmenta i vođenja, a od 2011. godine teme iz tog područja aktivno obrađuje na svom blogu. Područja ekspertize su mu menadžment, poslovna strategija, upravljanje prodajom, marketing, razvoj suradnika, timski rad te upravljanje promjenama, procesima i vremenom.

 

Ljiljana Orlovac

glavna savjetnica direkcije za neposredni nadzor u Sektoru za osiguranje, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 

TEMA: Što mijenja IDD direktiva?
Implementacija Direktive o distribuciji osiguranja u hrvatsko zakonodavstvo utjecat će na novi način prodaje osiguranja i uvesti viši standard za same prodavače – distributere osiguranja. Koliko će se kanali prodaje izmijeniti, što sve će se tražiti prilikom upisa u registre posrednika, kakav će način savjetovanja postojati i kako će potrošači osjetiti višu razinu zahtijevane zaštite, kako će se odvijati notifikacija za prekogranično pružanje usluga, sve su to pitanja koja se postavljaju pred hrvatsko osigurateljno tržište. Pripremne aktivnosti svih sudionika tržišta bit će usmjerene na organizaciju kontinuirane edukacije, izradu dokumenta s informacijama o proizvodu osiguranja, procjenu najprikladnijeg proizvoda za potencijalnog ugovaratelja osiguranja te općenito transparentnije informiranje potrošača i višu razinu pravila poslovnog ponašanja. Koliko izmjena i dodatnih napora trebaju učiniti društva za osiguranje, a koliko posrednici, sve su to pitanja za raspravu u okviru teme o distribuciji osiguranja.

ŽIVOTOPIS: Ljiljana Orlovac zaposlena je u Hanfi od ožujka 2010. kao glavni savjetnik te je do rujna 2012. obnašala funkciju zamjenice direktora u Sektoru za superviziju I, a nadalje u Sektoru za osiguranje, Direkciji za neposredni nadzor, gdje je uz poslove glavnog savjetnika zadužena za implementaciju Solventnosti II, internu koordinaciju za rad s EIOPA-om i praćenje propisa na razini Europske unije koji se odnose na područje osiguranja. Prije Hanfe radila je u Allianzu Zagreb, Merkur osiguranju i Osiguranju Helios, te je obavljala poslove prodaje osiguranja i rukovodila prodajnim osigurateljnim sektorima, posebice za životna i zdravstvena osiguranja. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu smjer Financije, bankarstvo i osiguranje. Aktivni je član radnih skupina za usklađenje s EU propisima.

 

Kristina Skočibušić

voditeljica direkcije za neposredni nadzor u Sektoru za osiguranja, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

TEMA: Novosti koje donosi PRIIPs regulativa
Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagače i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) predstavlja važnu mjeru zaštite malih ulagača i jedan od preduvjeta za obnovu njihovog povjerenja u financijsko tržište. S obzirom na sve veću ponudu upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagače i investicijskih osigurateljnih proizvoda čija složenost otežava razumijevanje povezanih rizika i troškova koji bi malim ulagačima mogli proizvesti nepredviđene gubitke, ukazala se potreba uspostave jedinstvenih pravila o transparentnosti na razini Europske unije. Izravno primjenjivim odredbama navedene uredbe uspostavljena je jedinstvena razina zaštite ulagača koja se primjenjuje na sve sudionike tržišta PRIIP-ovima. PRIIPs uredbom određeni su jedinstveni europski standardi za sve dokumente s ključnim informacijama (KID) kojima je cilj uskladiti oblik i sadržaj tih dokumenata, odnosno osigurati da se na sve pružatelje ili prodavatelje PRIIP-ova primjenjuju jedinstveni zahtjevi u vezi s pružanjem informacija koje su ulagaču potrebne za usporedbu različitih PRIIP-ova i donošenje informirane odluke o ulaganju.

ŽIVOTOPIS: Kristina Skočibušić zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Sektoru za osiguranja kao voditeljica direkcije za neposredni nadzor. Zadužena je između ostalog za praćenje razvoja i promjena propisa i nadzornih praksi koje se odnose na financijske usluge, kako u Republici Hrvatskoj tako i na razini Europske unije, s posebnim naglaskom na regulatorni okvir Solventnosti II i druge relevantne propise koji se odnose na društva za osiguranje. Kao član ili voditelj raznih radnih skupina, bila je uključena u izradu propisa koji uređuju tržite osiguranja, tržište kapitala, tržište mirovinskog osiguranja i investicijske fondove. Aktivni je član radnih skupina pri Vijeću EU i sudjeluje u twinning projektima za usklađenje s EU propisima na području osiguranja.

 

Chris Gray

Riverside

TEMA: Izravni marketing i Vi
Predavanjem ćemo obuhvatiti osnovne smjernice izravnog marketinga i kako ih možemo iskoristiti za prodaju osigurateljnih proizvoda, što ćemo i oprimjeriti aktualnim studijama slučaja s konkretnim brojkama iz cijelog svijeta. Na kraju ćemo spomenute koncepte primijeniti na sudionicima s predavanja kako bi svi na konkretnom primjeru mogli vidjeti kako funkcioniraju.

ŽIVOTOPIS: Chris Gray ima više od 20 godina iskustva u izravnom marketingu. Pokrenuo je različite programe o izravnom marketingu za osiguranje u preko 15 europskih država, te godinama radio operativne marketinške poslove, koji su ga naučili važnosti pravne usklađenosti s jedne strane i poštenog tretiranja korisnika s druge. U Riverside grupi zaposlen je od listopada 2015., a usko surađuje i s Gen Reom od 2010.

 

Jasna Horvat

voditeljica Službe marketinga i korporativnih komunikacija, Wiener osiguranje VIG

TEMA: Utjecaj oglašavanja izvan okvira na prodaju
Marketing u osigurateljnoj industriji zanimljiv je kao predmet proučavanja i može biti veliki izazov za voditelje marketinga. Inovativnim pristupom oglašavanju može se izaći izvan okvira i ujedno premašiti zacrtani ciljevi, u isto vrijeme gradeći prepoznatljivost brenda i lojalnost klijenata. Donosim kratki uvid u našu nagrađivanu kampanju „Vrag nikad ne spava“ kojom smo lansirali dopunsko zdravstveno osiguranje, a koja je uvelike pridonijela našim poslovnim rezultatima i približila osiguranje mlađoj ciljnoj skupini.

ŽIVOTOPIS: Jasna Horvat voditeljica je Službe marketinga i korporativnih komunikacija u Wiener osiguranju VIG od svibnja 2016. godine. Prethodna profesionalna iskustva u marketingu i komunikacijama stekla je kao voditeljica marketinga profesionalne kozmetike Schwarzkopf Professional u Henkelu, voditeljica marketinga za brendove Mercedes-Benz i smart u Eurolineu te radom u marketinškim i istraživačkim agencijama. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu smjer Marketing.

 

Leo Mršić

direktor, IN2data

TEMA: Primjena napredne analitike u prodaji osigurateljnih proizvoda
Ocjenjivanje vrijednosti („propensity score“) sadašnjih i potencijalnih klijenata uzima u obzir značajke na temelju kojih je moguće efikasnije planirati marketinške kampanje, preciznije procijeniti rizičnost klijenata i njihovu cjeloživotnu vrijednost ili primjerice rano uočiti i na vrijeme spriječiti potencijalne prijevare. Bazira se na analizi internih povijesnih podataka osiguravatelja i bihevioralnih karakteristika klijenata kombiniranih s podacima iz vanjskih izvora vodeći računa o svim aspektima privatnosti. Najvažnija prednost skoriranja je generiranje novih prihoda kroz cross-sell ili up-sell odnosno akviziciju te minimizacija budućih gubitaka koji proizlaze iz rizičnih ugovora o osiguranju koji ne bi ni bili sklopljeni da ovakav sustav već postoji ili bi bili sklopljeni pod drugim uvjetima.

ŽIVOTOPIS: Dr. sc. Leo Mršić menadžer je s višegodišnjim iskustvom u upravljanju tvrtkama i timovima te snažnom podlogom u spajanju tehničkih i poslovnih znanja s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja. Posebno je usmjeren na strategiju, planiranje i korištenje tehničkih kapaciteta, dodanu poslovnu vrijednost tih sustava te njihovo korištenje. Voditelj je katedre za upravljanje podacima i analizu na Visokom učilištu Algebra u Zagrebu, gdje drži kolegije iz područja digitalnih tehnologija i marketinga. Autor je više knjiga te znanstvenih i stručnih radova, poslovni i programski direktor stručnih/znanstvenih konferencija te član organizacijskih odbora više međunarodnih konferencija.

 

Dejan Blatnik

voditelj poslovnog razvoja, Adacta

TEMA: Jeste li spremni za suvremenog digitalnog kupca?
Profil kupaca osiguravajućih usluga mijenja se brže nego ikad prije, a očekivanja od pružatelja usluga rastu svakog dana. Ipak, ta očekivanja nisu razmaženi luksuz, nego jednostavno navika stečena u svakodnevnim odnosima s drugim pružateljima usluga, koji su podignuli očekivanja. Mnoge industrije već su napravile velike korake u smjeru prilagođavanja suvremenog kupčeva iskustva – koliko ste vi spremni?

ŽIVOTOPIS: Dejan Blatnik voditelj je poslovnog razvoja s bogatim iskustvom u ICT industriji. Bavi se savjetovanjem poduzeća kako bi pronašla najbolje CRM rješenje koje odgovara posebnim zahtjevima njihove industrije i poslovanja. Kao voditelj prodaje stekao je više od 10 godina iskustva u implementaciji raznih poslovnih rješenja. Zadnjih nekoliko godina specijalizirao se za implementaciju CRM rješenja. Kao član Adactina tima koji je odgovoran za razvoj proizvoda AdInsure.CRM, CRM rješenje specijalizirano za industriju osiguravajućih kuća, Dejan je stekao duboki uvid u izazove s kojima se bore osiguravajuće kuće na današnjem visokokonkurentnom tržištu.

 

Bruno Filipović

voditelj tima za digitalni marketing, Svinaweb

TEMA: Metodologija digitalnog marketinga u osiguranju

ŽIVOTOPIS: Voditelj Svinaweb tima za digitalni marketing Bruno Filipović rado dijeli svoje iskustvo koje je stekao radeći zadnjih pet godina na više od 1000 digitalnih projekata. Aktivno predaje na Akademiji digitalnog marketinga područja analize i planiranja, izrade sadržaja i web stranice, Google AdWordsa, Facebooka, e-mail marketinga i Analyticsa. Osim digitalnog marketinga voli glazbu i penjanje po stijenama, zbog čega razmišlja da uzme neki oblik osiguranja.

 

Nikola Zubalj

email marketing ekspert, MailPlus Adria

TEMA: Kako osigurati učinkovit email marketing u poslovanju
Email marketing jedan je od najučinkovitijih kanala digitalnog marketinga koji organizacija može koristiti za komuniciranje svojih ključnih poruka, stvaranje kvalitetnog odnosa s kupcima i poboljšanje prodajnih rezultata, uz izrazito visok povrat na investiciju. Predavanje će prikazati najbolje prakse i savjete za uspješan email marketing te načine kako ih najbolje primijeniti u svom poslovanju već sutra.

ŽIVOTOPIS: Nikola Zubalj radi kao Email marketing ekspert u MailPlus Adriji, tvrtki koja pruža softversku platformu za profesionalni email marketing s lokalnim timom u Zagrebu i Beogradu. S pozicije Email marketing eksperta, Nikola ima i savjetodavnu ulogu za brojne tvrtke u Hrvatskoj, Srbiji i drugim zemljama regije. Uz to, provodi edukaciju zaposlenika i klijenata, drži radionice i predavanja te aktivno sudjeluje u brojnim projektima iz područja digitalnog marketinga. Nikola se bavi email marketingom gotovo pet godina, a prije MailPlus Adrije radio je kao Suradnik za marketing i podršku klijentima u konzultantskoj tvrtki FIPRA Croatia (Vlahović grupa), gdje je osim za email marketing, bio zadužen za rad sa stranim ambasadama u Zagrebu i velikim klijentima iz područja ICT-a, poštanskog sektora, energetike i duhanske industrije. Završio je Master of European Studies na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te različite programe usavršavanja iz područja digitalnog marketinga i prodaje.

 

Hrvoje Filipović

konzultant za rizike i aktuarstvo, EY Italija

TEMA: Usmjerenost na klijenta

ŽIVOTOPIS: Hrvoje Filipović radi kao konzultant za rizike i aktuarstvo u EY-u Italija. Specijalizirao je problematiku prvog i drugog stupa Solventnosti II putem brojnih projekata u području upravljanja rizicima i aktuarske funkcije. Ostala područja djelovanja uključuju optimizaciju kapitala, reosiguranje, restrukturiranje procesa, procjene vrijednosti te regulaciju. Hrvoje također posjeduje iskustvo u osigurateljnim inovacijama kao što su telemetrija, big data, P2P i dr. Diplomirao je ekonomiju u Hrvatskoj te osiguranje i risk menadžment u Italiji, a trenutno završava postdiplomski studij aktuarske matematike. Redovni je gost predavač međunarodnih i domaćih poslovnih škola, stalni suradnik časopisa Svijet osiguranja te autor nekoliko znanstvenih radova.

 

Danijel Bićanić

prodajni trener, Bićanić Consulting

MOTIVACIJSKA RADIONICA: Njegovo veličanstvo – prodajno pitanje!
Prodajna pitanja, uz sve tehnološke promjene i nove trendove u prodaji, i dalje ostaju ključan alat u komunikaciji s klijentima. Ova radionica ima za cilj još jednom osnažiti ovu činjenicu i dati neke sasvim nove i svježe poglede na temu prodajne dijagnostike. U uvodnom dijelu sudionici će se upoznati s funkcijom, važnošću i logikom postavljanja kvalitetnih prodajnih pitanja tijekom razgovora s klijentima te time osvijestiti navedeni alat kao ključan alat u postizanju prodajnih ciljeva. Najčešći propust prodajnih profesionalaca jest postavljanje pitanja bez promišljanja o krajnjem učinku i cilju postavljanja pitanja, stoga je cilj osvijestiti važnost postavljanja pitanja s jasno određenom namjerom. Na kraju, savladavanjem tehnike lijevka sudionici će biti u stanju tijekom razgovora saznati i prepoznati potrebe korisnika do zadnjeg detalja te time doći u mogućnost prilagoditi prodajno predstavljanje ponude konkretnom klijentu.

ŽIVOTOPIS: Danijel Bićanić se u proteklih 10 godina na hrvatskom tržištu edukacija afirmirao kao specijalist za savjetodavnu prodaju usluga i proizvoda više cjenovne vrijednosti. Više od 180 tvrtki (aktivnih u B2B prodaji, B2C prodaji, maloprodaji te telefonskoj prodaji) angažiralo je Danijela Bićanića u projektima poboljšanja prodajnog poslovanja. Kao konzultant i trener radi u Hrvatskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i na Kosovu. U ulozi prodajnog trenera imao je priliku nazočiti na više od 5000 B2B prodajnih razgovora te pratiti preko 8000 maloprodajnih razgovora.

 

Elvira Mlivić Budeš

konzultantica za razvoj poslovnih vještina, Filaks

MOTIVACIJSKA RADIONICA: Poslovni uspjeh – tri ključne teme za koje trebamo znati
Kako vrijeme prolazi i što se više bavim poslovnim savjetovanjem i edukacijom, postaje mi jasno da mnogi ljudi uistinu ne razumiju kako funkcionira razvoj karijere, postizanje uspjeha i razumijevanje poslovnog života. To razumijevanje života važnije je od svih vaših diploma, od iskustva, od želje da nešto postignete… Razumijevanje vam pomaže da shvatite kako ste došli tu gdje ste sada i poduzmete ključne korake prema ostvarenju svojih poslovnih, ali i privatnih ciljeva. Svatko od nas može doći do uspjeha uzimajući u obzir specifičnu situaciju u kojoj ste se našli i razumijevanje tijeka poslovnog života.

ŽIVOTOPIS: Dr. sc. Elvira Mlivić Budeš je konzultantica za razvoj poslovnih vještina u tvrtki Filaks te voditeljica Katedre za ekonomiju i predavačica na Visokom učilištu Algebra. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a titulu doktorice znanosti stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u polju projektnog menadžmenta. Nakon različitih pozicija u srednjem menadžmentu (prodaja i marketing), već 16 godina uspješno plovi poduzetničkim vodama. Dosad je surađivala s više od 600 pravnih osoba, autorica je brojnih priručnika i stručnih članaka, a na društvenim mrežama okuplja oko 16.000 pratitelja.

 

Sanja Gomuzak

direktorica, Sofis savjetovanje

MOTIVACIJSKA RADIONICA: Kako smiriti ljutog klijenta i ne razljutiti sebe
Iako teških sugovornika ustvari nemamo jako puno, dovoljan je jedan težak da nam potroši energije za 20 “normalnih”, zar ne? Nažalost, tih teških se ne možemo riješiti, uvijek će ih biti, no možemo naučiti kako ne potrošiti i zadnji atom snage živcirajući se zbog njega. Postoje vrlo korisne tehnike kojima možemo upoznati sebe, otkriti nove resurse za takve razgovore, ali i mnoge tehnike i okidače kojima ćemo takav razgovor dovesti pod kontrolu, pa čak i upravljati njime. Kada naučimo kako voditi težak razgovor, onda je puno lakše i doći do cilja koji imamo. Dobrom pripremom za takve situacije osigurat ćete si više od pola uspjeha!

ŽIVOTOPIS: Sanja Gomuzak diplomirala je na Fakultetu za turistički menadžment u Opatiji, a većinu radnog iskustva stekla je na poslovima usko vezanima uz unapređenje prodaje i odnose s klijentima. Kao unapređivač prodaje radila je i za neke veće tvrtke poput Bavarije i Atlantic grupe. Za kvalitetu usluge specijalizirala se u Heraklei, agenciji za mystery shopping, gdje je provela nekoliko tisuća istraživanja u raznim djelatnostima. Iz tog iskustva je za mnoge tvrtke kreirala i održavala edukativne seminare i radionice kako bi im pomogla u unapređenju prodajnih vještina. Organizatorica je projekta “Osmijeh moga grada”, čiji je cilj bio podizanje svjesnosti uslužnih djelatnika o tome koliko je srdačnost važan faktor u svakodnevnom radu te koliko mala gesta poput osmijeha može doprinijeti poslovanju. Kao vrstan poznavatelj kvalitete, svoj rad dalje usmjeruje prema onima koji žele svoje poslovanje unaprijediti te si osigurati zadovoljne i lojalne klijente.

 

Saša Tenodi

NLP trener, Tenodi komunikacije

MOTIVACIJSKA RADIONICA: Osnovne strategije za jačanje svakodnevnog utjecaja
Utjecajna komunikacija, uspješno pregovaranje – jesu li uvijek argumenti presudni? Živimo u svijetu u kojem se (stručno) znanje podrazumijeva, barem u krugovima profesionalaca. No, učestalo svjedočimo situacijama gdje jedna osoba brže i lakše ostvaruje svoje naume u odnosu na većinu drugih unutar istog okvira. Ta osoba je svjesno ili nesvjesno usvojila određene principe i strategije kojima demonstrira dominaciju, kontrolu i utjecajnost. Na predavanju ćemo prezentirati osnovne strategije za svakodnevnu upotrebu, ali i na duže vremenske staze, s ciljem da osvijestite obrasce kod osoba u svojoj okolini koji ih primjenjuju “prirodno” i važnije – da ih sami krenete primjenjivati u dinamičnoj svakodnevnici.

ŽIVOTOPIS: Saša Tenodi je profesor socijalni pedagog, jedini NLP trener pod originalnom licencom na ovim prostorima te začetnik NLP zajednice u Hrvatskoj. Pokrenuo je projekte: Klub dinamičnih prezentera, NLP Hooligans klub (klub tajnih iskustava) te NLP Kampove s ciljem usvajanja raznih vještina poput skijanja i snowboardinga zimi te wakeboardinga, windsurfinga i jedriličarstva ljeti. Godine 2016. zbog navedenih projekata na jednom britanskom portalu izdvojen je među top 30 Customer Experience profesionalaca. U 2010. i 2011. dobio je Superbrand certifikat kao jedan od najboljih pružatelja usluga u RH.

O konferenciji

Program