Imrich Lozsi

Imrich Lozsi, aktuarski revizor Tolls4F

TEMA: Izazovi implementacije IFRS 17

Na predavanju ćemo pokazati kako će se način izvještavanja promijeniti nakon implementacije IFRS 17 te što tvrtke mogu učiniti kako bi taj standard što uspješnije primijenile. Naglasit ćemo najznačajnije izazove u implementaciji (klasifikacija proizvoda, razdvajanje komponenti ugovora, koncepti za izračun prilagodbe rizika, margina ugovorne usluge). Razgovarat ćemo o mogućim implikacijama po menadžment osiguravajućih tvrtki, posebno se fokusirajući na moguće promjene u kreiranju proizvoda, novoj evaluaciji poslovanja, upravljanju odgovornošću imovine, reosiguranju i općenitim promjenama kod ključnih indikatora poslovanja.


ŽIVOTOPIS: Imrich Lozsi je diplomirao matematičko inženjerstvo na Češkom tehničkom sveučilištu u Pragu 1992. U osigurateljnoj industriji je više od 15 godina, a u tom je periodu radio za sva četiri Velika revizora u aktuarskim odjelima za središnju Europu. Od 2011. radi u Tools4F, tvrtki za aktuarsku reviziju. Specijalizirao se za financijsko izvještavanje, upravljanje vrijednostima i Solventnost II. Glavni projekti na kojima je radio uključuju razna financijska izvještavanja, uključujući IFRS 17, implementaciju internih modela, MCEV izvještavanje za lokalne podružnice velikih osigurateljnih grupacija. Povremeno drži seminare za osiguravajuća društva i članove Češkog aktuarskog društva, čiji je član od 2000.

Predavači

Daniel Marcinek