Biljana Cerin

Ostendo Consulting

TEMA: DPO u osiguranju – kako uskladiti prava ispitanika na zaštitu osiguravatelja?

Tijekom predavanja biti će prezentirani sljedeći izazovi primjene GDPR uredbe u osiguranju – privole i posebne kategorije osobnih podataka – s kakvim se izazovom susreću osiguratelji? Kako identificirati ispravan temelj za obradu osobnih podataka? Koje su posebnosti GDPR implementacije u osiguranju? Razmotrit će se komentari Insurance Europe na smjernice WP 29 o uporabi privola. Poseban naglasak staviti će se na ulogu službenika za zaštitu osobnih podataka u pravilnoj primjeni Uredbe i zaštiti prava ispitanika u specifičnostima poslovnog modela osiguratelja.


ŽIVOTOPIS: Biljana Cerin je direktorica tvrtke Ostendo Consulting, odgovorna za pružanje savjetodavnih usluga o upravljanju rizicima i sukladnošću s kompleksnim regulatornim zahtjevima u domeni informacijske sigurnosti, zaštite osobnih podataka i sigurnosti informacijskih sustava. Biljana je stekla bogato 17godišnje stručno iskustvo na projektima za tvrtke poput Fortune 500 biotehnološku tvrtku Amgen, Stanford University Hospital and Clinics, MGM Resorts International, najveće farmaceutske tvrtke, te vodeće financijske, IT i telekom tvrtke u Hrvatskoj. Članica je upravnog odbora međunarodne udruge stručnjaka za sigurnost informacijskih sustava, (ISC)2 i predsjednica njenog hrvatskog ogranka, te nositeljica brojnih neovisnih stručnih certifikata. 2016.g. izabrana je u Top 50 najutjecajnijih žena u hrvatskom ICT-u.