Marija Bošković Batarelo

Odvjetničko društvo Batarelo Dvojković Vuchetich

TEMA: Pravni aspekti profiliranja osiguranika sukladno GDPR-u

U okviru obavljanja svojih djelatnosti, društva za osiguranje izvršavaju određena praćenja i analize osiguranika radi sprječavanja prijevara u osiguranju te radi ispunjavanja određenih pravnih obaveza (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma). Također, sve više društava za osiguranje analizira ponašanja svojih osiguranika i u zamjenu osiguranicima nude popuste na premije osiguranja. Na predavanju će se objasniti koje promjene u odnosu na profiliranja osiguranika donosi GDPR-a te kako uskladiti prava osiguranika i privole osiguranika s GDPR-om.


ŽIVOTOPIS: Marija Bošković Batarelo je pravnica s iskustvom rada u odvjetništvu i bankarstvu na područjima usklađenosti i zaštite potrošača te na funkciji službenika za zaštitu osobnih podataka. Nakon završenog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, položila je pravosudni ispit te je imenovana stalnim sudskim tumačem za engleski jezik. 2015. godine je magistrirala na Tilburg University u Nizozemskoj na temu privatnosti u pametnim gradovima (Smart Privacy in Smart Cities), pri čemu je na model pametnih gradova primijenila nove koncepte iz Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR). Trenutno radi kao savjetnica za privatnost i zaštitu osobnih podataka u sklopu odvjetničkog društva Batarelo Dvojković Vuchetich d.o.o. te kao predavač o Općoj uredbi o zaštiti podataka (eng. GDPR)