Program

Od 8:30 Registracija sudionika

9:00 Pozdravni govor

9:15 Agencija za zaštitu osobnih podataka

10:00 DPO u osiguranju – kako uskladiti prava ispitanika na zaštitu osobnih podataka i poslovni model osiguratelja?
Biljana CERIN, Ostendo Consulting

10:45 Specifičnosti GDPR projekta u osiguranju
Daniel BARA, BCC Services

11:30 Pauza za kavu

12:00 Pravni aspekti profiliranja osiguranika sukladno GDPR-u
Marija BOŠKOVIĆ BATARELO,
Odvjetničko društvo Batarelo Dvojković Vuchetic

12:40 Pripremite se za GDPR s Veritas rješenjima
Drago GAJSKI
, Veritas

13:20 Consent Lifecycle Manager – Javite svojim korisnicima da je briga o njihovim osobnim podacima Vaš prioritet!
Goran MARKOVIĆ, Poslovna inteligencija

13:50 PANEL RASPRAVA
Sudjeluju: Biljana Cerin, Daniel Bara, Marija Bošković Batarelo, Drago Gajski, predstavnik AZOP-a

14:20 Ručak

Program

Predavači