Predavači

Ana Kovačević, voditeljica Odjela za osiguranje odgovornosti, Wiener osiguranje Hrvatska

TEMA: Osiguranje proširene odgovornosti za neispravan proizvod

Klasične police osiguranja od odgovornosti za neispravan proizvod često ne predstavljaju dovoljnu osigurateljnu zaštitu za proizvođače u industrijskom poslovanju. Proizvođači su izloženi potencijalnim zahtjevima za naknadu štete od strane naručitelja i drugih proizvođača koji ove proizvode potom dalje prerađuju, ugrađuju i spajaju u finalni proizvod koji se plasira na tržište. Uz zaštitu od tužbenih zahtjeva krajnjih korisnika, proizvođači trebaju i osigurateljnu zaštitu od potencijalnih financijskih zahtjeva svojih klijenata koji proizvode finalni proizvod te drugih sudionika u složenom proizvodnom procesu.


ŽIVOTOPIS: Ana Kovačević diplomirana je pravnica i Voditeljica je Odjela za osiguranje odgovornosti u Wiener osiguranju Hrvatska. Prije nego što se pridružila VIG grupaciji, Ana je osam godina bila dio reosigurateljnog tima Croatia Lloyda. Tijekom rada u reosiguranju, stručno se usavršavala na edukacijskim programima brojnih reosiguratelja te je završila specijalnu praksu za reosiguranje od odgovornosti u reosiguravajućem društvu S.C.O.R. u Koelnu, Njemačka. Ana je u 2017. radila u Liability Corporate Departmentu VIG-a u Beču, a trenutno je angažirana na projektu zajedničkog reosiguranja za članice VIG grupe. Suradnik je u reosigurateljnom društvu VIG RE za poslove reosiguranja odgovornosti te djeluje kao predavač na VIG Underwriting Akademiji u Beču.

Berislav Matijević, Hrvatska udruga za pravo osiguranja

TEMA: Specifičnosti osiguranja od odgovornosti za neispravan proizvod

U predavanju će biti riječi o značaju osiguranja od odgovornosti, zatim o razlozima uvođenja osiguranja za neispravan proizvod, o razlikovanju u odnosu na srodne vrste osiguranja od odgovornosti po predmetu osiguranja, te konačno o mogućnostima osigurateljnog pokrića i isključenjima iz osiguranja usporedivo sa srodnim vrstama osiguranja.


ŽIVOTOPIS: Berislav Matijević (1965., Rijeka) diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ima 20-godišnje iskustvo u obavljanju svih poslova u osiguranju; od stručnog referenta pravnih poslova, šefa odjela procjene i likvidacije šteta iz osiguranja od odgovornosti, do direktora službe za procjenu i likvidaciju šteta i direktora službe za obradu šteta. Član je i znanstveni suradnik Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu (HDGZP) i Hrvatske udruge za pravo osiguranja (HUPO/AIDA), a objavio je više od 150 stručnih i znanstvenih radova iz područja osiguranja i naknade štete. Jedan je od suautora zbornika Novi propisi iz osiguranja, te je autor četiriju monografija o osiguranju. Voditelj je rubrike Domaća sudska praksa na portalu Osiguranje.hr.

Brian Alexander, JLT Specialty Limited

TEMA: Upotreba shema naspram individualizirane kupnje profesionalne odgovornosti odvjetnika

Alexander će u izlaganju usporediti povijesne metode profesionalne odgovornosti odvjetnika; od pojedinačne kupnje do zajedničkih shema koje postavljaju odvjetnička društva u različitim zemljama. Razmotrit će dodatne pogodnosti i opasnosti takvih shema i kolektivnog pregovaranja. Također će govoriti o dodanoj vrijednost shema u segmentu upravljanja rizicima i standardiziranih formulacija, uspoređujući ih s mogućnošću izrade vlastite individualizirane police osiguranja.


ŽIVOTOPIS: Brian Alexander ima više od 15 godina iskustva u osiguranju financijskih linija i jedna je od vodećih osoba za razvoj poslovanja financijskih institucija u Srednjoj i Istočnoj Europi. Radio je kao osiguratelj za Brit Insurance i Novae Syndicate na londonskom tržištu, a nedavno se pridružio JLT-u i radi s tvrtkom GrECo da bi razvio poslovanje financijskih linija u regiji srednje i istočne Europe. Ima iskustva u preuzimanju svih financijskih linija, uključujući profesionalnu odgovornost odvjetnika u regiji i širom svijeta a pomogao je i u razvoju shema za razna zanimanja. Na londonskom tržištu ga smatraju glavnom vezom za tržište Srednje i Istočne Europe.

Igor Hrabar, Odvjetničko društvo Hrabar&Partneri; član Upravnog i Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore

TEMA: Posebnosti i nedorečenosti instituta osiguranja odvjetnika od odgovornosti

Osiguranje odvjetnika od odgovornosti pravni je institut uređen člankom 44. Zakona o odvjetništvu. Odredbom o osiguranju odvjetnika od odgovornosti propisuju se posebnosti odvjetničke odgovornosti odnosno osiguranja od nastupanja štetnog događaja. U radu se analiziraju pojedini sadržaji odredbe za koje postoje dvojbe o njihovom dosegu i značenju. Predmet interesa i analize su: zaštita trećih, visina štete, uvjeti osiguranja, dolus i gruba nepažnja, minimum osigurane svote i solidarna odgovornost članova odvjetničkoga društva. Pomna analiza pravnih rješenja i postojeće sudske prakse pokazuju da su nedorečena te da u dovoljnoj mjeri ne pridonose sigurnosti odvjetnika u obavljanju profesije.


ŽIVOTOPIS: Igor Hrabar (1955., Zagreb) 1979. godine diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Nakon završenog fakulteta zaposlio se na Okružnom privrednom sudu u Zagrebu (danas Trgovački sud) a 1985. godine upisuje se u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore. Prvo kao samostalan odvjetnik a kasnije u Odvjetničkom društvu Hrabar&Partneri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gajeva 35. Član je Upravnog i Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore, a bio je i predsjednik Odvjetničkog zbora Zagreb. Također je i član uredništva časopisa „Odvjetnik“.

Janja Strmljan Čevnja, direktorica Službe za pravne štete, Zavarovalnica Triglav, Slovenija

TEMA: Opoziv proizvoda s tržišta – Product recall

Da bi zaštitili potrošače, propisi o sigurnosti proizvoda u zemljama EU vrlo su strogi. Proizvođači su dužni na tržište isporučivati samo one proizvode koji zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde za svoje korisnike. Za sigurnost korisnika proizvođači su dužni brinuti i nakon što je proizvod već na tržištu. Ukoliko otkriju da proizvod ima kvar, moraju obavijestiti kupce i opozvati proizvod s tržišta. Pri tome obično nastanu veliki troškovi koji se pokrivaju osiguranjem povlačenja proizvoda s tržišta.


ŽIVOTOPIS: Janja Strmljan Čevnja je direktorica Službe za pravne štete u Zavarovalnici Triglav d.d., gdje je zadužena za organizaciju procesa rješavanja pravnih šteta, savjetovanje na području šteta neživotnih osiguranja i razvoj osigurateljnih proizvoda. U Zavarovalnici Triglav radi od 2000., na početku u Službi za međunarodne štete, zatim u Službi za osigurateljno pravo. Sada vodi pravne štete, održava predavanja i radove na temu osigurateljnog prava te radi kao posrednica u osigurateljnim sporovima. Prije rada u Zavarovalnici Triglav radila je kao stručna suradnica na Okružnom sudu u Ljubljani, Ministarstvu pravosuđa, Višem sudu u Ljubljani i Ministarstvu financija. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, položila pravosudni ispit, završila tečaj neurolingvističkog programiranja (NLP) te tečajeve menadžmenta i retorike.

Josip Mađarić, Odvjetničko društvo Mađarić&Lui

TEMA: Pregled osiguranja profesionalne odgovornosti

Predavač će dati kratki prikaz nužnosti osiguranja profesionalne odgovornosti. Govorit će o tome je li potrebno prilagoditi i doraditi regulativu vezanu uz obvezu ugovaranja polica osiguranja profesionalne odgovornosti, ali i tko sve ima zakonsku obvezu osiguranja odgovornosti za naknadu šteta koja je posljedica stručne pogreške osiguranika pri obavljanju registrirane djelatnosti. Također će se osvrnuti na to u kojem sektoru ima najviše zahtjeva za odštetom zbog pogrešaka, koliko u pravilu traju sudski postupci, ali i što sve utječe na trajanje postupka. Fokusirat će se i na osiguranja odvjetničke odgovornosti, s obzirom da i sam dolazi iz odvjetničke branše. Govorit će o omjeru premije i šteta u osiguranju odgovornosti odvjetnika i sugerirati kako kreirati dobar osigurateljni proizvod.

Roland Walker-Wood, Account handler, JLT Specialty Limited

ŽIVOTOPIS: Roland Walker-Wood u JLT-u radi na poziciji Account Handlera, a u području osiguranja koje se bavi profesionalnom odgovornošću je već 4 godine. Tijekom rada u mnogim odvjetničkim društvima u Ujedinjenom Kraljevstvu specijalizirao se upravo za profesionalnu odgovornost odvjetnika. Osim svakodnevne brige za klijente, zadužen je i za direktnu komunikaciju s tržištem.
 
 
 

Vitomir Boić, predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici

TEMA: Profesionalna odgovornost odvjetnika – sudska praksa

Predavač će govoriti o profesionalnoj odgovornosti odvjetnika iz perspektive sudske prakse. Osoba je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužna postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (tzv. pažnja dobrog stručnjaka). Standard pažnje dobrog stručnjaka odnosi se na sve osobe koje se profesionalno bave nekom djelatnošću, npr. građevinare, arhitekte i odvjetnike, pa se od njih zahtijeva postupanje s povećanom pažnjom u skladu s pravilima struke i običajima. Povreda tog standarda dužne pažnje u postupanju odvjetnika predstavlja jednu od pretpostavki protupravnosti da bi se eventualno mogla utvrditi odgovornost za štetu. S obzirom da se zasniva na načelu pretpostavljene krivnje, stranka mora dokazati kojim je točno radnjama ili propustom odvjetnika je prouzročena konkretna šteta.

ŽIVOTOPIS: Vitomir Boić, dipl. iur. Predsjednik je Županijskog suda u Velikoj Gorici, v.d. Pročelnika Katedre za društvene znanosti Zdravstvenog veleučilišta Zagreb i suradnik u radu Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dugogodišnji je sudac, autor većeg broja znanstvenih radova i član radnih skupina za izradu propisa. Uži predmet njegova zanimanja su: ovršno pravo i pravo osiguranja.