Program

od 8:00 Registracija sudionika

9:00 Promijenjena funkcija aktuara u novim okolnostima Solventnosti II
Esko Antero KIVISAARI
, zamjenik direktora, Udruženje finskih pružatelja financijskih usluga, Finska
+ RADIONICA: Kakvi izvještaji se očekuju od aktuara u okolnostima Solventnosti II

11:00 Pauza za kavu

11:30 (Ne)moguća misija: razvoj proizvoda u poslovnoj kulturi svjesnoj rizika, okolini niskih kamatnih stopa, nestabilnim tržištima i pojačanoj regulativi
Frank GENHEIMER
, direktor, New Insurance Business GmbH, Švicarska
+ RADIONICA: Business game – podijeljeni u male grupe, sudionici će trebati razviti proizvode i natjecati se s drugima čiji je proizvod najprofitabiliniji

13:30 Ručak

14:30 Donošenje odluka temeljenih na riziku i ORSA u praksi
Marios ARGYROU
, voditelj Odjela aktuarstva i risk managementa, Trust Re, Bahrain
+ RADIONICA: Strategija preuzimanja rizika i smjerovi poslovnog razvoja prema konkretnim financijskim i parametrima rizika

oko 16:30 Kraj seminara

O seminaru

Predavači