Imrich Lozsi

Imrich Lozsi, aktuarski savjetnik, Tools4F

TEMA: Izazovi implementacije IFRS 17

Na koji način će se način izvještavanja promijeniti nakon implementacije IFRS 17 te što tvrtke mogu učiniti kako bi taj standard što uspješnije primijenile, saznat će se na predavanju o izazovima implementacije IFRS 17. Naglasit će se najznačajnije izazovi u implementaciji (klasifikacija proizvoda, razdvajanje komponenti ugovora, koncepti za izračun prilagodbe rizika, margina ugovorne usluge). Govorit će se o mogućim implikacijama po menadžment osiguravajućih tvrtki, posebno se fokusirajući na moguće promjene u kreiranju proizvoda, novoj evaluaciji poslovanja, upravljanju odgovornošću imovine, reosiguranju i općenitim promjenama kod ključnih indikatora poslovanja.


ŽIVOTOPIS: Imrich Lozsi je diplomirao matematičko inženjerstvo na Češkom tehničkom sveučilištu u Pragu 1992. U osigurateljnoj industriji je više od 15 godina, a u tom je periodu radio za jednog od četiri velika revizora u aktuarskim odjelima za središnju Europu. Od 2011. radi u Tools4F, tvrtki za aktuarsku reviziju. Specijalizirao se za financijsko izvještavanje, upravljanje vrijednostima i Solventnost II. Glavni projekti na kojima je radio uključuju razna financijska izvještavanja, uključujući IFRS 17, implementaciju internih modela, MCEV izvještavanje za lokalne podružnice velikih osigurateljnih grupacija. Povremeno drži seminare za osiguravajuća društva i članove Češkog aktuarskog društva, čiji je član od 2000.